Guzun A.F.

Despre liceu

Pregătirile pentru deschiderea şcolii au început din anul 1896. La 25 februarie 1896 locuitorii satului Bulboaca, întruniţi în Adunare sub preşedenţia primarului Iov Macovei în urma propunerii Administratorului de Zemstvă al circ. Jud. Tighina, au hotărît deschiderea şcolii şi au pus la dispoziţiunea ei una desetină pămînt şi piatră din carierele comunale în cantitatea necesară construcţiei.
În anul 1897 Consiliul Şcolar de pe lîngă Sf. Sinod a aprobat pentru construcţia şcolii suma de 19.955 ruble. Lucrările de construcţie, compuse dintr-o clădire principală cu două etaje şi una secundară, supravegheate de Arhitectul Eparhiei Chişinăului, au fost începute în anul 1898 şi terminate în 1899, cînd şcoala a fost declarată deschisă.

 

În clasa I erau primiţi, în urma examenului, elevii absolvenţi ai şcolilor primare bisericeşti şi ministeriale în etate de 15 – 17 ani. Absolvenţii şcolii obţineau titlul de învăţător în „şcoala de gramotă”.
Pentru primul an şcolar: 1899 – 1900 au fost numiţi următorii:
1. I. Bacinschii, profesor de religie şi diriginte al şcolii, parohul bisericii din Bulboaca.
2. F. Miziumschi, profesor.
Mişcarea elevilor şi a personalului se poate urmări numai pînă la finele anului 1907, întrucît pentru restul de ani lipseşte orice urmă de arhivă, care în anul 1918 a fost distrusă de trupele ce au ocupat localul în anul 1917 – 1918.
În vara anului 1918 au fost puse în Basarabia bazele învăţămîntului naţional şi cele 6 şcoli din Basarabia de tipul acesta au fost unele disfiinţate, iar altele transformate.

Primul an şcolar 1918/1919 funcţionează cu următorul personal didactic:
1. Hr. Pînzaru, profesor şi director.
2. I.Bacinschi, profesor de religie.
3. F. Pînzaru, profesor pentru obiectele generale.
4. F. Celac, maiestru de muzică.
 

Anul şcolar 1918/1919 este primul an al naţionalizării şcolii în Basarabia şi cea mai mare atenţie se acordă, potrivit Ordinului Directoratului de Instrucţie din Chişinău Nr. 7815 din 21.12.1918, studiului limbii române, istoriei şi geografiei, obiecte cu totul noi pentru învăţămîntul din Basarabia.

În vara anului 1931 se anunţă că şcoala se desfiinţează.

Activitatea şcolii începe în anul 1946. Aici deasemenea învaţă elevii şi din diferite sate:
Speia, Chirca, Cobusca Veche şi Cobusca Nouă ş.a.
Din iniţiativa directorului şcolii A.Guzun în vara anului 1975 se termină construcţia clădirii noi a şcolii medii Bulboaca, iar clădirea veche se foloseşte ca şcoală auxiliară pentru copii cu handicap.

 

Din anul 1994 şcoala medie este transformată în şcoală medie de cultură generală cu clase liceale. Prima promoţie a elevilor din raionul Anenii Noi cu Diplomă de Bacalaureat au fost absolvenţii noştri ai anului 1997:

 

1. Digore Tatiana
2. Ghereg Aliona
3. Macovei Natalia
4. Friptu Roman
5. Ceban Ruslan
6. Raţă Silvia
7. Platon Rareş

Absolvenţi ai şcolii medii din acelaş an au fost la număr 58, aceştea au fost ultimii absolvenţi al şcolii medii de cultură generală.

Din anul 2002 prin Ordinul Ministerului Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului şcoala este reorganizată în Liceu Teoretic, iar din iniţiativa profesorilior şi Deciziei Consiliului Local nr. 12/10 din 08.12.2004 poartă numele fostului director Anton Guzun.

În actualul liceu activează 36 de profesori, dintre care 2 posedă gradul didactic I, 34 - gradul didactic II, îşi fac studiile în 524 elevi. În liceu sunt amplasate 2 ateliere de studiu, laboratoare la fizică, chimie, biologie. Bibliotecă şcolară, cu fondul de carte de 27 222 volume, din ele 12 165 beletristică şi 15 057 manuale. Două cabinete de informatică dotate cu 21 computere cu ieşire în Internet, tablă interactivă, Centru de resurse (educaţie incluzivă), Sală pentru festivităţi, sală pentru sport, ospătărie.

În ultimii ani s-au implementat trei proiecte de valoare: „ Educaţie de calitate în mediul rural” (8 mii $), FISM – „Scimbarea ferestrelor în liceu” (75 mii $), „ Suport pentru copiii şi părinţii afectaţi de migraţie” SIEDO.

Activează 12 cercuri extraşcolare, dintre care cel mai numeros de coreografie şi dans popular “Strămoşeasca”.

 

 

Sunt Laureaţi al FESTIVALELOR INTERNAŢIONALE:

• MAMAIA – 2000 ROMÂNIA
• MONTOIRE – 2002 RRANŢA
• RODOS – 2003 GRECIA
• ITALIA – 2004
• BULGARIA – 2005
• DNEPROPETROVSK – 2006 UCRAINA

• Anii 2006 - 2011 au participat la festivalul Internaţional „Venok drujbî” BOBRUISK, BELARUSIA

Instituţia de învăţămînt BULBOACA se mîndreşte cu absolvenţii:

- Platon Mihail – a activat în calitate de prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri al RSSM, rector al Academiei de Administrare Publică pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în problemele culturii, învăţămîntului şi ştiinţei. Decorat cu: ordinele “Lenin”, “Drapelul Roşu de muncă”, “Prietenia popoarelor”, “Insigna de onoare”, “Ordinul Republicii” şi mai multe medalii.

- Lozovan Andrei - a activat în calitate de viceministru al Culturii Republicii Moldova, în present director formaţiei legendare NOROC

- Nitreanu Nicolae – cercetător istoric, profesor la Universitatea din Bucureşti.

- Ciobanu Constantin – a activat Redactor superior la Radioteleviziunea Moldovei, scriitor.

- Nogailîc Rodica – activează în calitate de profesoară la Universitatea de medicină

- Balan Igor – activează în calitate de professor la Universitatea Agrară

- Ceban Veaceslav – viceministru, Ministerul Afacerilor Interne.

- Boroda Serghei – activează în calitate de Comisar al Secţiei de Poliţie Anenii Noi.

- Turcuman Oleg - activează în calitate de vicecomisar al Secţiei de Poliţie Anenii Noi.